Zbožové srovnávače

Díky zbožovým srovnávačům máte unikátní možnost dostat se s vašimi produkty na trh a prezentovat je na místech, kde se prodávají podobné produkty.

PPC kampaně

Expanze do zahraničí se zbožovými srovnávači

Expandujte jednoduše na zahraniční trhy. Díky srovnávačům Heureka, Arukereso, Olcsobat nebo Compari vás dostaneme na slovenský, maďarský nebo rumunský trh.

Zbožové srovnávače

Základní informace
Před expanzí do zahraničí doporučujeme odbornou konzultaci s naším performance specialistou, který vás seznámí se základní problematikou pro úspěšný vstup na uvažovaný trh.

Před tímto rozhodnutím prosím berte určitě na vědomí tyto základní informace:

  • Zjistěte si legislativní a právní skutečnosti týkající se vašich produktů a potřebných náležitostí s doručením do jiné krajiny.
  • Připravte si e-shop v daném jazyce i měně a přizpůsobte jej pro vybranou lokaci.
  • Ověřte si, zda společnost nepotřebuje v dané zemi sídlo firmy nebo organizační složku.
  • Zajistěte si dopravce do zahraničí tak, aby doručení objednávky bylo z pohledu zákazníka cenově únosné, popřípadě se zamyslete nad možnostmi promítnutí dopravy do cenotvorby produktů.
  • Společně provedeme základní analýzu trhu vzhledem k vašemu obchodnímu zájmu.

Proč v zahraničí začít se zbožovými srovnávači?

Díky zbožovým srovnávačům máte unikátní možnost dostat se s vašimi produkty na uvažovaný trh a prezentovat je na místech, kde se prodávají podobné produkty.

Expanze do zahraničí Expanze do zahraničí

Správa zbožových srovnávačů se přitom v zásadě neliší od těch českých, nicméně existují drobné odchylky, které v rámci správy děláme:

  • Připravíme XML feed, který odpovídá potřebám srovnávače a udržujeme jeho správnou strukturu.
  • Při správě kampaní se více zaměřujeme na zalistování produktů, což je pro vstup na daný trh důležitým předpokladem pro úspěch.
  • Samozřejmě zajišťujeme bidding pro kategorie i jednotlivé produkty.
  • V případě problémů se zobrazováním nebo efektivitou porovávače zajišťujeme také komunikaci přímo s jejich podporou.

Klienti často využívájí

Při správě zbožových sorvnávačů se často využívají externí online marketingové nástroje, které napomáhají k lepšímu výkonu kampaní. Proto vám doporučujeme používat pomocníky jako je Mergado, Bidding Fox a další.

PPC kampaně Sociální sítě SEO optimalizace Pokročilé reportování