Obsahový marketing

Obsahový marketing je nedílnou součástí marketingu obecně. Zaměřuje se na tvorbu, publikaci a distribuci obsahu s cílem oslovit, přilákat pozornost a generovat potenciální zákazníky. Při práci v rámci obsahového marketingu je zapotřebí počítat s určitou součinností, a to nejen s tvorbou materiálů pro publikaci, obsahu na sociální sítě a další kanály, ale také při budování vztahů, komunity a značky.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Texty na váš blog
  Od tvorby článků po analýzu klíčových slov a hledanost témat.
 • Obsah na sociální sítě
  Zahrnuje tvorbu a publikaci příspěvků, videí, pohybových stories, infografiky apod.
 • Obsahový plán (příspěvky a jejich plánování)
  Smysluplné propojení témat napříč různými reklamními kanály:
  PPC kampaně, sociální sítě, webový obsah.

Nejčastější dotazy

 • Forma obsahového marketingu se liší podle druhu podnikání.
  Pojďme se tak podívat na typický příklad stavebního dozorce, který poptává nové klienty. Jeho potenciální zákazník se většinou nachází mezi projektantem a zhotovitelem stavby. Může se ale jednat i o zákazníka, který uvažuje o vlastním bydlení a ještě neví, že pro stavbu domu bude potřebovat technický dozor. Obsahový marketing lze tak efektivně využít k podchycení specifických témat, které budoucí klient často před stavbou nebo během přípravy projektu řeší. A právě taková témata můžeme zpracovat ve formě článků na blog a pomocí sociálních sítí a PPC kampaní poslat do světa.


Klienti často využívájí

Při práci na obsahovém marketingu klienti často využívají další marketingové služby:
Nápady a kreativa PPC kampaně