Případové studie

Čas od času se nám projekt výjimečně vydaří a o to větší radost máme, pokud je i sám klient s naší prací spokojený a souhlasí s uveřejněním reálných čísel v rámci jeho kampaní.

Kontakt

Případová studie beauty salonu z Prahy: Relokace finančních prostředků a nárůst objednávek o 89 %

Připravili pro vás případovou studii na téma zefektivnění PPC marketingu Hairpoint.cz, kadeřnického a kosmetického studia s e-shopem.

Náhled kadeřnictví

Hairpoint nás oslovil s možností spolupráce, protože doposud neinzeroval v Google Ads a potřeboval pomoc s nastavením. V této souvislosti jsme mu podali pomocnou ruku i v oblasti našich ostatních služeb a podívali jsme se na marketing e-shopu víc komplexně.

Hlavní problém, na který jsme narazili, byl vyčerpaný měsíční limit na kredit ve Zboží.cz. Klientovi se reklama v průběhu měsíce přestávala zobrazovat kvůli nastavenému limitu kreditové útraty. To nás vedlo k nápadu udělat podrobnější analýzu efektivity vynaložených výdajů ve Zboží.cz. Proto jsme vyexportovali podrobnější statistiky o zobrazování v rámci vyhledávání na produktových kartách a došli k závěru, že bude zapotřebí udělat určité změny.

Co nám přinesl dosavadní průzkum, jsme s klientem obratem probrali na schůzce. V mezičase jsme získali také první poznatky z Google Ads, a to zejména z pohledu podílu vynaložených peněz na marketing ku obratu. Získali jsem také představu, jestli bude dávat smysl přesunout část financí ze Zboží.cz do Google Ads.

To, že klientovi ušetříme peníze, nám bylo jasné už od samotného začátku. Již z prvního pohledu na statistiky Zboží.cz nám přišla reklama v rámci tohoto kanálu obecně drahá a věděli jsme, že u podobných klientů vychází lépe. A že je potřeba optimalizace reklam, jsme zjistili už při analýze. Kromě optimalizace Zboží.cz nás ovšem zaskočil i efekt relokací finančních prostředků do kanálu Google Ads. Nejenže jsme dokázali zvýšit počet objednávek, ale zároveň jsme zachovali stejný marketingový rozpočet, což přináší klientovi prostor pro další možnosti rozvoje jeho PPC reklam.

Pojďme se nyní podívat na tvrdá data. Protože do našeho srovnání vstupuje ještě vánoční sezóna, zvolili jsme pro analýzu dat „před a po“ velmi blízká období, která nejlépe odpovídají dané situaci. V obou sledovaných obdobích tak máme dva víkendy.

Snížení PNO

Ve Zboží.cz vidíme snížení útraty o 64,1 % a minimální rozdíl v konverzích. V konečném důsledku dokonce sledujeme i drobný nárůst.

Náhled Zboží.cz Nárůst konverzí

V Google Ads nám naopak logicky útrata narostla, ale vidíme zároveň i počet konverzí, kde došlo k nárůstu o 89,45 %.

Náhled Google Ads

Důležitým ukazatelem pro nás i zákazníka bylo PNO. Aby byla relokace financí efektivní, bylo důležité udržet podíl nákladů na obratu. Při naši optimalizační práci jsme ve sledovaných obdobích došli k těmto výsledkům:

  • Zboží.cz – snížení PNO ze 33,25 % na 7,48 %
  • Google Ads – zvýšení PNO z 6,06 % na 10,03 %

Výsledek nám tedy naznačuje, že jsme pro Hairpoint dokázali pokrýt zobrazení reklam ve větší míře než dříve, zároveň ale nedošlo k enormnímu nárůstu PNO. Naše aktivity tak vedly k optimalizaci PNO, zvýšení obratu i počtu objednávek.

Vyžádejte si další případové studie a napište nám.